NO / EN
Oslo børs stock market logo. Visuell identitet visual identity.
VISUELL IDENTITET / REDESIGN / TYPOGRAFI / LOGO

Oslo Børs

Oslo Børs ble opprettet i 1819 og består i dag av selve Børsen og tilhørende selskaper. Vi fikk i oppdrag å skape en identitet som rommer både Børsens lange tradisjon og den moderne organisasjonen den har blitt, med fleksibilitet til bruk for Børsens ulike datterselskaper og funksjoner. 

Oslo børs stock market stationary. Visuell identitet visual identity.
Oslo børs stock market Stationary photo. Visuell identitet visual identity.

Typografi

Med Claude Garamonds klassiske typografi som inspirasjon utviklet vi en egen font for Børsen i et distinkt uttrykk hvor vi kombinerer nåtid med en fortid som reflekterer den vesentlige historien og ekspertisen som Oslo Børs representerer.  

Oslo børs stock market typeface font Garamond. Visuell identitet visual identity.

GARAMOND OSLO BØRS

Oslo børs stock market typeface font Garamond. Visuell identitet visual identity.

DRAWN BY CLAUDE GARAMOND 1510 - 1561
MORRIS F. BENTONS GARAMOND 1936

Oslo børs stock market typeface font Garamond. Visuell identitet visual identity.
Oslo børs stock market typeface font Garamond. Visuell identitet visual identity.
Oslo børs stock market OMS VPS logo. Visuell identitet visual identity.

VPS og OMS

Verdipapirsentralen ASA (VPS) ble grunnlagt i 1985 under skiftet til elektroniske norske verdipapirer, mens Oslo Market Solutions AS (OMS) er en ledende nordisk leverandør av webløsninger for de finansielle markedene. Som søsterselskaper til Oslo Børs, deler de felles visuell identitet med Oslo Børs.

 

Oslo børs stock market VPS stationary. Visuell identitet visual identity.
Oslo børs stock market OMS stationary. Visuell identitet visual identity.
Oslo børs stock market O. Visuell identitet visual identity.