NO / EN
ARV reindsdyrkjøtt identitet profil
MERKEVARESTRATEGI / KONSEPTUTVIKLING / PAKNINGSDESIGN / VISUELL IDENTITET / TYPOGRAFI / LOGO
  • PENTAWARDS
    PENTAWARDS
  • GRAPHIS
    GRAPHIS

Smaken av rein, vill natur

Arctic Rein og Vilt (ARV) gir reinsdyrbønder tilgang til dagligvaremarkedet samtidig som de bidrar til å bevare samiske mat-tradisjoner. Reinsdyrdrift foregår i ekstreme naturforhold og er en viktig del av den samiske kulturen. Etter en årrekke som kvalitetsleverandør av et bredt sortiment reinsdyrkjøttprodukter har konkurransebildet i dagligvarehandelen endret seg. Arctic Rein og Vilt ønsket et redesign og revitalisering av sin identitet og pakningsdesign.

ARV Finnbiff, Suovas, Reinskav pakningsdesign. Emballasje packaging design.
ARV Arctic Rein og vilt logo. Visual identity visuell identitet.

håndtegnet typografi

Ved å bruke sterke fargeblokkeringer med kontraster som referanse til samiske folkedrakter i kombinasjon med naturlige farger gjenskaper vi merkevarens ikoniske fortid på en moderne, direkte og grafisk måte. Arctic Rein og Vilts initialer danner ordbildet ARV - en solid logo i størrelse og stil, som i kombinasjon med en tynnere seriff kommuniserer tradisjon og premium kvalitet.

ARV Ytrefilet av rein. Emballasje packaging design.
Arctic Rein og Vilt logo
ARV visittkort corporate identity