ARV
MERKEVARESTRATEGI / KONSEPTUTVIKLING / PAKNINGSDESIGN / VISUELL IDENTITET / TYPOGRAFI / LOGO
  • PENTAWARDS
    PENTAWARDS
  • GRAPHIS
    GRAPHIS

Smaken av rein, vill natur

Arctic Rein og Vilt (ARV) gir reinsdyrbønder tilgang til dagligvaremarkedet samtidig som de bidrar til å bevare samiske mat-tradisjoner. Reinsdyrdrift foregår i ekstreme naturforhold og er en viktig del av den samiske kulturen. Etter en årrekke som kvalitetsleverandør av et bredt sortiment reinsdyrkjøttprodukter har konkurransebildet i dagligvarehandelen endret seg. Arctic Rein og Vilt ønsket et redesign og revitalisering av sin identitet og pakningsdesign.

ARV
ARV

håndtegnet typografi

Ved å bruke sterke fargeblokkeringer med kontraster som referanse til samiske folkedrakter i kombinasjon med naturlige farger gjenskaper vi merkevarens ikoniske fortid på en moderne, direkte og grafisk måte. Arctic Rein og Vilts initialer danner ordbildet ARV - en solid logo i størrelse og stil, som i kombinasjon med en tynnere seriff kommuniserer tradisjon og premium kvalitet.

ARV
ARV
ARV