LERUM/ZERoh!
MERKEVARESTRATEGI / DESIGNSTRATEGI / PAKNINGSDESIGN / VISUELL IDENTITET / TYPOGRAFI / LOGO

Revitalisering av en "game changer"

Seks år etter at vi skapte konseptet ZERoh! ble vi hyret til å redesigne Lerums "game changer" innen sukkerfri leskedrikk – med revitalisert logo, flaskedesign og pakningsdesign. Samtidig har den suksessrike merkevaren gjennomgått merkestrekk både til is- og bruskategorien.

 

 

LERUM/ZERoh!
LERUM/ZERoh!

håndtegnet typografi

Vår visuelle identitet, flaskedesign og pakningsdesign posisjonerte opprinnelig ZERoh! som "a better way to enjoy water".  I redesignet viderefører vi et særpreget, skulpturelt design, lyse etiketter og med en smaksrik fargepalett og en håndtegnet logo med dynamiske kontraster. Logoen innehar en fleksibilitet som legger til rette for stadig nye produkter og bruk på tvers av produktkategorier.

LERUM/ZERoh!
LERUM/ZERoh!
LERUM/ZERoh!