NO / EN
Ringnes Munkholm alkoholfritt øl alkohol free beer, weiss. Emballasje packaging design.
MERKEVARESTRATEGI / VISUELL IDENTITET / PAKNINGSDESIGN / TYPOGRAFI / LOGO
  • GRAPHIS
    GRAPHIS

Brygget som ekte øl

Munkholm er Norges største alkoholfrie øl, lansert første gang i 1991. Merket har de siste tiårene vokst betraktelig gjennom nye innovasjoner. Ringnes ønsket å redesigne Munkholm for å få et mer moderne uttrykk, men uten å endre på kommunikasjonen om at Munkholm er ekte øl, brygget av munkene på Munkholmen.

Ringnes Munkholm logo

HÅNDTEGNET TYPOGRAFI

Ringnes Munkholm alkoholfritt øl original, weiss, fatøl, bayer, pakningsdesign, emballasje

Det nye designet skal underbygge verdiene tradisjon og håndverk på en moderne måte. Strømme Throndsen Design har foredlet et ikon ved å rydde opp i designet og fjerne støyende elementer. Resultatet er en tydeligere, oppdatert merkevare med mer kraft i det som faktisk er Munkholm.

Ringnes Munkholm alkoholfritt øl alkohol free beer logo. Visuell identitet visual identity
Ringnes Munkholm alkoholfritt øl alkohol free beer glass flaske bottle. Emballasje packaging design.

Det er lagt vekt på å få fram en serielikhet i porteføljen, samt å tydeliggjøre de forskjellige variantene sin rolle. Dette styrker merkevaren og gir et mer helthetlig inntrykk i hylla. Og forbruker står igjen med et etterlatt inntrykk av at Munkholm er ekte øl uten alkohol.