NO / EN
Kirsti Mathisen blir med på teamet

Kirsti Mathisen blir med på teamet

Vi ønsker Kirsti velkommen til oss! Hun kommer direkte fra Artillery Group i Melbourne, hvor hun har jobbet som grafisk designer siden byråets oppstart. Kirstis erfaring med merkevarebygging og designstrategi for internasjonale markeder gjør henne til en verdifull ressurs hos oss i Strømme Throndsen Design.